student verpleegkunde in de school voor Psychiatriche verpleegkunde

PDF | Afdrukken | E-mailadres

Historiek van de school

guislaininstituut_gravureAl in 1857, bij de opening van het psychiatrisch ziekenhuis dat later zijn naam kreeg, pleitte dr. Guislain voor een goed opgeleide “broeder bewaker”.

Om de nodige deskundigheid te bieden stonden Dr. Guislain en zijn opvolger Dr. Ingels in voor de vorming.
Vanaf 1906 werd in Gent een eenjarige opleiding gestart als onderdeel van de vorming van jonge Broeders. Dit werd snel gevolgd door een wettelijke regeling voor de eerste provinciale examens tot ziekenoppasser.

De opleiding bleef lange tijd voorbehouden voor religieuzen en men zal tot 1951 moeten wachten voor de eerste leek zich inschrijft. Tot 1957 noemt de school: “School voor krankzinnigenverplegers” maar na de inpassing in de klassieke onderwijsstructuur wordt deze naam veranderd in “Instituut voor psychiatrische verpleegkunde Guislain.”

De opleiding was in deze school voorbehouden voor mannelijke kandidaten De zusters van Liefde leidden vrouwelijke verpleegkundigen op. Deze verdeling bleef tot 1980 bestaan. In dat jaar werd de eerste vrouwelijke kandidate ingeschreven. Uit de school groeide eveneens het Vormingscentrum Guislain. Daardoor konden wij instaan voor gerichte nascholing voor onze afgestudeerden en andere geïnteresseerden.

Door de schaalvergroting in de Vlaamse onderwijsstructuren was er geen plaats meer voor kleine onafhankelijke scholen en na een aantal fusies werd het Instituut voor psychiatrische verpleegkunde herdoopt tot “School voor psychiatrische verpleegkunde Guislain” Vestiging van het Instituut voor Verpleegkunde Sint Vincentius.
Als onderdeel van een grotere eenheid krijgt de school zoveel mogelijk autonomie om jonge mensen een kwaliteitsvolle opleiding te geven

Shaped by Jalloo