student verpleegkunde in de school voor Psychiatriche verpleegkunde

PDF | Afdrukken | E-mailadres

De Oriëntatiemodules

In de opleiding worden twee oriëntatiemodules doorlopen. Ze hebben als bedoeling de studenten kennis te laten maken met dedrie gebieden waarbinnen men als gegradueerd verpleegkundige voornamelijk actief kan zijn. Op die manier kan elke student in dat stadium van de opleiding een definitieve keuze maken.

1. Geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg

In september start de module Geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg.

Tijdens het eerste deel van deze module krijg je als student voor de eerste keer voeling met de acute psychiatrische zorgvrager. Je maakt kennis met verslaafdenzorg, crisisinterventie, mensen met stemmingsstoornissen,...

Het tweede deel handelt over de verpleegkundige benadering van de oudere zorgvrager.

2. Algemene verpleegkunde

De tweede oriëntatiemodule start op 1 februari van het lopende academiejaar en is gericht naar de algemene verpleegkunde.

We staan onder andere stil bij de medische ziekteleer en de verpleegkundige benadering van de problemen die zorgvragers ondervinden. De benadering is zowel technisch als psychosociaal.Wij gaan ook verder in op de psychische problemen die zich stellen in het algemeen ziekenhuis.

In het kader van deze tweede module lopen onze studenten stage in een algemeen ziekenhuis.


Shaped by Jalloo